Shimukappu

【Tourism Furano】Shimukappu Yunosawa Onsen

Hi It's me, Trip guide. Today, I'm visiting YUNOSAWA ONSEN Mori-no-Shiki. It's about 50min drive direction t...